Helhetlig syn på stoffskifteproblematikk

Stoffskifteproblemer er utbredt, og mange opplever å ikke få tilstrekkelig hjelp. I siste podcastepisode av Lekent liv med Lilalife snakker jeg og Line Holdal om nettopp dette. Stoffskifte er et stort og komplekst tema, så det er begrenset hvor mye vi rakk å dekke på tiden vi hadde til rådighet. Derfor har jeg i dette innlegget oppsummert noe av de viktigste punktene, med linker til videre lesning, for deg som ønsker å fordype deg. (Foto: Oleg Ivanov)

Podcastepisoden hører du her: Helhetlig syn på stoffskifteproblematikk

Kort om stoffskifte og stoffskiftesykdom
“Enkelt sagt handler stoffskifte om å benytte seg av næringsstoffene i mat og drikke og kvitte seg med avfallsstoffene. Stoffskifte er kroppens energibalanse (forbrenning, metabolisme), og er livsnødvendige, kjemiske reaksjoner som skjer i alle cellene våre i kroppen.

Tyroideastimulerende hormon (TSH) stimulerer skjoldbruskkjertelen (tyroidea/thyroidea) til å produsere hormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) som regulerer kroppens stoffskifte.

Lavt stoffskifte (hypotyreose) får man når skjoldbruskkjertelen produserer for lite tyroksin. Alle prosessene i kroppen går langsommere enn normalt. Kroppen går på lavgir. Motsatt, når skjoldbruskkjertelen produserer for mye tyroksin, går kroppen på høygir, og man får høyt stoffskifte (hypertyreose).” (fra stoffskifteforbundet.no)

Den vanligste formen for lavt stoffskifte i vår del av verden i dag forklares ved teorien om autoimmunitet, altså at kroppens immunforsvar “misforstår” og går til angrep på eget vev (i dette tilfellet skjoldbruskkjertelen). I tidligere tider og i en rekke utviklingsland er mangel på jod en faktor. Autoimmunstoffskiftesykdom betegnes ved navnene Hashimotos og/eller Ords.

Mer om de ulike stoffskiftehormonene

Årsaker til utilstrekkelig behandling Her følger noen av årsakene til at mange pasienter ikke får stilt diagnose tidlig nok (mange går mange år før lavt stoffskifte blir “oppdaget”) og også tanker omkring utfordringene med å få riktig behandling.

• For få prøver tas
Vanligvis tas kun TSH og t4/frittT4. Hos mange er dette tilstrekkelig til å avdekke om man har stoffskifteutfordringer. TSH, signalet som hjernen sender til skjoldbruskkjertelen om å produsere stoffskiftehormoner, vil typisk være forhøyet dersom kjertelen har problemer med å produsere nok hormoner.

Men det er ikke alltid her problemene ligger. T4 skal også konverteres til T3, et annet stoffskiftehormon, og dersom man har problemer med konverteringen, vil ikke nødvendigvis nivået av fritt T4 være lavt på blodprøvene. I så fall er det også nødvendig å måle fritt T3. Konverteringen skjer delvis i leveren. Med andre ord kan tilstanden til leveren også spille inn. En av utfordringene er at mange leger ikke anser dette som relevant nok, og derfor unnlater å ta inkludere prøven.

Disse prøvene kan i mange tilfeller være nødvendig for riktig diagnose:
• TSH
• fT4
• fT3
• Anti-TPO
• TRAS
• (evt. rT3)

Mer om prøver som bør tas
Mer om for ensidig fokus på TSH

• Problemer på reseptornivå
I tillegg kan man ha problemer på cellereseptornivå, altså at stoffskiftehormonene ikke kommer inn i cellen. Dette vil ikke nødvendigvis gi utslag på blodprøver. Dette kalles av noen også lavt stoffskifte type 2. En mulig måte å diagnostisere er å måle morgentemperaturen i armhulen før du står opp. Dersom den er lavere enn 36,6 i snitt tre dager på rad, kan dette indikere stoffskifteproblemer. Å måle rT3 (revers T3) kan også være nyttig, i følge enkelte.

Mer om lavt stoffskifte type 2
Mer om revers T3

• Lavt stoffskifte kan ta lang tid å utvikle
I begynnelsen av forløpet kan symptomer være fraværende, men TSH være forhøyet. Dette kalles “subklinisk hypothyreose”. Dersom man opplever dette, bør det tolkes som et tegn på en ubalanse i kroppen, og man bør se på muligheter for å korrigere før stoffskifteproblemene får utviklet seg. Jo tidligere man oppdager problemene, jo større er sjansen for å få kroppen på rett kjøl. Dessverre mangler det på råd omkring dette i helsesystemet.

• Utilstrekkelig medisinering
Medikamentene som gis ved lavt stoffskifte består av stoffskiftehormoner, og er i bunn og grunn et tilskudd av det som kroppen selv ikke klarer å produsere. Begrepet “medisin” er i så måte ikke helt nøyaktig, for disse medikamentene kurerer ikke lavt stoffskifte, men det kan være med på å hindre de negative konsekvensene og fjerne/mildne symptomene.

Det vanligste er å gi tilskudd av kun T4 (Levaxin). For mange er dette tilstrekkelig, for andre ikke. Dersom konverteringen utgjør et problem, trengs også tilførsel av T3 (liothyronin). Dette kan gis i tillegg til T4.

Bio-identisk tilskudd
I tillegg responerer ikke alle like godt på disse syntetiske medikamentene, men fungerer bedre på tilførsel av naturlige former for stoffskiftehormoner. Fordelen med bio-identisk hormonbehandling er at du får hele hormonet du mangler, ikke bare T4 eller T3. Du får også T2, T1 og T0 som kroppen ellers lager selv når stoffskiftet fungerer samt kalsitonin (et hormon som inngår i benstoffskiftet og som begrenser bentap). Hormonene er bundet i thyroglobulin, et stoff kroppen kjenner bedre igjen og kan nyttiggjøre seg på en annen måte.

Ulempen er at fordi dette er medisiner som ikke går under vanlig registreringsordning, må pasienten betale alt selv. Det kan dreie seg om mange tusen kroner hvert år. I tillegg er det langt fra alle leger som er villige til å skrive ut resepter på dette i utgangspunktet, så det er ikke uvanlig at pasienter rett og slett blir nektet denne type behandling.

Mer om bioidentisk behandling

• Manglende utredning av øvrig helsetilstand
Et annet problem er at lavt stoffskifte blir sett på som en separat sykdom, og det letes sjelden etter årsaker. Innen en funksjonellmedisinsk tilnærming er tankegangen at det meste av symptomer har en årsak, og fremfor å se lavt stoffskifte som en separat sykdom, kan det ses som et symptom på ubalanser i kroppen.

Derfor er det viktig å ikke kun se på stoffskiftet og ikke automatisk anta at alle symptomer man har er en direkte konsekvens av nedsatt stoffskifte. Mange av symptomene på lavt stoffskifte overlapper med symptomer på andre ubalanser.

En rekke eksperter fremholder at det er viktige sammenhenger mellom stoffskiftet og binyrene, og at det er avgjørende å samtidig undersøke og behandle binyrer. Hvis du fortsetter å ha symptomer etter å ha brukt adekvate mengder skjoldkjertelhormoner, kan grunnen være at du har et binyreproblem.

Tarmen viser seg også å være svært sentralt i mange kroniske lidelser, og en utredning av denne kan være fruktbart.

Mer om stoffskifte og SIBO
Stoffskifte og parasitter
Stoffskifte og magesyre

• Kosthold og livsstil
Det er etterhvert mye som tyder på at kosthold og livsstil forøvrig både kan være bidragsyter til utvikling av uhelse og at det også kan være et viktig verktøy for å få kroppen tilbake på rett kjøl. Å kutte gluten og kumelk har vist seg å være positivt for mange med såkalt autoimmun stoffskiftesykdom.

Tilstrekkelig påfyll av næringsstoffer som jod, selen, samt øvrige vitaminer og mineraler er også alfa og omega. Tilskudd kan noen ganger være nødvendig, men bør ikke tas ukritisk uten individuell kartlegging. Det er ikke alltid at den smarteste løsningen er å ta tilskudd av det blodprøver viser at kroppen har “for lite av” (eksempler på dette er jern og vitamin D). Næringsstoffer påvirker hverandre og fungerer som kofaktorer, noe det ofte er for lite kunnskap omkring.

En livsstil med fokus på stressreduksjon/stressmestring for å gi kroppen nok restitusjon til å hente seg inn og utføre oppgavene sine, samt å skjerme seg så mye som mulig fra toksiske belastninger er også et generelt godt råd i forbindelse med sykdom, inkludert stoffskiftesykdom.

Stoffskifte, binyrer og magnesium
Stoffskifte og vitamin A

• Mineralbalanse
Det finnes også indikasjoner på at mineralbalanse i kroppen kan ha sammenheng med utvikling av stoffskiftesykdom, blant annet opphopning av oksidativt jern i kroppen. Mangel på visse mineraler kan også føre til at enzymfunksjoner i kroppen stopper opp. Magnesium og biotilgjengelig kobber er avgjørende for jernregulering og for hormonregulering.

Stoffskiftet har sammenheng med ratioen mellom mineralene kalium og kalsium, og binyrene med mineralene magnesium og natrium, hvilket betyr at mineralbalansen mellom disse kan spille inn.

Forskning på stoffskifte og magnesium
Stoffskifte og mineralbalanse

Oppsummering
Det er med andre ord en rekke utfordringer og fallgruver som personer med stoffskifteproblematikk står overfor. Jeg skal ikke spekulere for mye i årsaker, men vi vet at her som ellers er kostnad et spørsmål. Vi ser at leger oppfordres til å ta så få prøver som overhodet mulig, noe som i realiteten kan bety problemer for pasienten. Vi ser og at “kroniske lidelser hos (eldre) kvinner” ikke har den høyeste prioriteringen. Stoffskiftesykdom rammer langt flere kvinner enn menn.

Konklusjonen er at dersom du har mistanke om at du har et stoffskifteproblem, så er det en stor fordel dersom du klarer å orientere deg omrking hvilke typiske problemer du kan støte på. Les deg opp så langt du klarer, og allier deg med andre i samme situasjon. På Facebook finnes det en rekke grupper med stoffskifteproblematikk som tema, der kan man få mye støtte og gode råd. Dessverre er det også delvis et tveegget sverd, da ikke alle råd som gis omkring er like gode – så søk svar med et kritisk blikk.

Min oppfordring til deg
Slå deg ikke til ro med at lavt stoffskifte er en livslang sykdom hvor eneste behandling er tilførsel av Levaxin, punktum. Krev tilstrekkelig prøvetakning. Krev tilstrekkelig medisinering. Gå til en annen lege, evt. privat, dersom dette ikke lykkes.

Og skaff deg kunnskap om hvordan du selv kan gjøre justeringer for å få kroppen tilbake i balanse. Så lenge du fortsatt har (deler av)skjoldbruskkjertelen din intakt, så finnes det muligheter for å få stoffskiftet tilbake på rett kjøl med de rette grepene.

Leave a Reply

%d bloggers like this: