Kjøpsbetingelser og personvern

Betaling med Paypal eller kort:

Du kan betale med Paypal eller kort (via Pay Pal, uten Pay Pal-konto) i nettbutikken. Velg Paypal ved utsjekk i kassen og tast deretter inn postnummeret ditt. Tast deretter inn dine opplysninger og godkjenn kjøpet.

Alle betalinger med Paypal går via Paypal sine egne sikre systemer og ingen opplysninger du oppgir er synlige for oss. Vi får kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne levere den riktige vare til riktig adresse.

Med Paypal-konto er det både sikkert og enkelt å handle på nett. Knytter du opp bankkortet ditt mot Paypal-kontoen din, er du sikret enkel betaling uten å måtte inntaste alle dine opplysninger hver gang du handler på nett.

Har du ikke Paypal-konto, kan du velge «betal med kort» i stedet (Visa/Mastercard/Amex). Etter at du har lagt inn din ordre vil du motta en automatisk bekreftelse på ordren på e-post, hvor du også finner nedlastingslink til produktet, dersom dette er relevant.

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Redistribusjon er ikke tillatt

Innholdet i de nedlastbare e-bøkene tilhører Kristine Oddvin Andersen/Tankekilden.no og redistribusjon av hele eller deler av det er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i materialet. Det er ikke tillatt å bruke dette materialet i kommersiell hensikt.

Kurs

Påmeldingen er bindende og skjer via våre nettsider med bekreftelse per e-post. Vi godtar kun forhåndspåmelding og betaling.

Avmelding

Det er ikke angrefrist på kursbookinger på nett, jmf loven om angrerett, da våre kurs faller under kategorien «ting det er umulig å returnere». Skulle det oppstå sykdom frafalles kravet om angrefrist dersom sykdommen dokumenteres ved legeerklæring for hver av de avmeldte og kanselleringen skjer minst fem virkedager før kursstart. Ved kanselleringer foretatt senere enn fem virkedager før kursstart, blir kursavgiften ikke refundert.

Forbehold

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne avholde et kurs. Du vil da bli informert om avlysning/endringer så raskt som mulig og beløp vil bli refundert.

Reklamasjon, klager eller informasjon: Kontakt  via e-post: kristine@tankekilden.no

E-bøker

Når du kjøper en ebok får du tilgang til boken umiddelbart.
Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.

Her kan du lese hva Forbrukerrådet skriver om angrerett på blant annet nedlastbare produkter:
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf 

Dersom det er noe galt med boken vil vi naturligvis ordne dette ved å gi deg en ny nedlastingslenke eller kreditere deg for kjøpet. Ved feil ta kontakt på  kristine@tankekilden.no raskest mulig.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: Kristine Oddvin Andersen
Kontaktadresse: Danmarksgate 10, 0658 OSLO
E-post: kristine@tankekilden.no
Telefon: 920 18 275
Organisasjonsnr.: 988648795

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte.

Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

 

%d bloggers like this: