Om meg

Jeg heter Kristine, er 42 år, kostholdsveileder, kommunikatør og helseentusiast som drømmer om en helserevolusjon.

Etter at jeg i 2012 mistet et ufødt barn og fikk påvist en rekke helsemessige ubalanser, har ernæring og helse blitt mitt hovedfokus.

I to år jobbet jeg knallhardt for å få kroppen på rett kjøl, og ble kvitt en rekke plager jeg hadde slitt med i en årrekke, blant annet PMS, pollenallergi, hodepine, uren hud, soppinfeksjoner, oppblåsthet og reflux. Denne “helse-reisen” ble en stor aha-opplevelse og begynnelsen på en enda lengre reise.

I 2014 ble jeg endelig gravid på nytt og i 2015 ble jeg mamma. Kosthold og helse fikk ikke noe mindre fokus i tiden som fulgte. Etter fem år med intense selvstudier innen helse og kost, tok jeg eksamen som kostholdsveileder på Tunsberg Medisinske Skole i 2017. Og reisen fortsetter.

Nå etterlyser jeg en Helserevolusjon!

Altfor mange mennesker går i dag rundt med redusert livskvalitet, plager og vondter som de ikke vet årsak til eller hvordan de skal behandle. Jeg var selv en av de mange. Jeg jobber nå for at flere skal innse at det finnes andre veier å gå enn kun symptombehandling og standard medisinering.

Jeg ønsker å være en bidragsyter til økt kunnskap om hva som påvirker helsa vår, inkludert de tingene som ofte overses, og hva vi selv kan gjøre for å ivareta den. 

På min egen helsereise har jeg blitt kjent med flere dyktige leger og andre behandlere, og jeg har også jobbet tett med noen av disse. Jeg har, som dem, tro på at en helserevolusjon er påtrengende nødvendig i verden i dag. Vi behøver å endre vårt syn på hva helse og sykdom er, og på hva vi kan gjøre for å ivareta optimal helse.

Jeg har lite tro på quick fixes og mirakelkurer. Min tiltro ligger i å sette oss selv i førersetet, endre mindset og gjøre ukontroversielle justeringer av livsstil som over tid hjelper oss tilbake til balanse, samtidig som vi får hjelp fra helsepersonell til grundig diagnostisering og oppfølging.

Er man først blitt syk, så er det viktig med kompetent hjelp til å legge puslespillet slik at man kan bli frisk. Dette bør alltid skje i samarbeid med kvalifisert helsepersonell/fagfolk. For de som er friske, er det viktig å fortsette med, og kanskje også innføre nye, gode vaner som gjør at helsa ivaretas.

Som selverklært livsnyter er jeg allergisk mot alt som heter telling, veiing og måling. Jeg ønsker å leve i flyt! En frisk flyt! Og da må vi ha med oss riktig tankesett på veien.

Kroppen vår er en forunderlig og intelligent organisme, og vi kan gjøre mye for å støtte den!

Her finner du nettsiden min

Kristine-Vår-+-logo.png

«Vi må lære å anvende andre sider av oss selv, lære å se oss selv som en del av en større helhet. Vi løser ikke alle livets mysterier gjennom tradisjonell metodisk forskning og rasjonell tanke. En radikal nyorientering betyr ikke at i setter til side betydningen av den kunnskap som hentes frem, men at vi bruker den til å innordne oss med en ydmykhet som også tar ansvar for de krav helheten stiller til oss. Dette er vår største og viktigste utfordring.» (Jan Sunder Halvorsen)