Litteratur

Det finnes mange ulike tilnærminger til, og teorier omkring, helse. Ingen sitter på den fulle og hele fasiten alene, så jeg har tro på en bred tilnærming for å øke forståelsen. Under ser du et utvalg bøker jeg har søkt svar i. Noen av dem hadde gode svar, andre ikke nødvendigvis fullt så gode.

I tillegg har jeg bygget kurset på utdannelsen min som kostholdsveileder fra Tunsberg medisinske skole, flere års samarbeid og erfaringsutveksling med helhetstenkende leger og behandlere, samt helserelaterte forskningsartikler.

Ernæring

Vitenskap/samfunn

Epigenetikk

Diverse helse

Bevissthet/selvutvikling