Litteratur

Det finnes mange ulike tilnærminger til, og teorier omkring, helse. Ingen sitter på den fulle og hele fasiten alene, så jeg har tro på en bred tilnærming for å øke forståelsen. Under ser du et utvalg bøker jeg har søkt svar i. Noen av dem hadde gode svar, andre ikke nødvendigvis fullt så gode. Spennende lesning har det aller meste vært!

I tillegg har jeg bygget kurset på utdannelsen min som kostholdsveileder fra Tunsberg medisinske skole, flere års samarbeid og erfaringsutveksling med helhetstenkende leger og behandlere, samt helserelaterte artikler/forskningsartikler.

Ernæring

Vitenskap/samfunn

Epigenetikk

Diverse helse

Bevissthet/selvutvikling