Hvem passer kurset for?

  • Kurset er laget for deg som ønsker å ta større grep om egen helse, uansett helsetilstand
  • Kanskje har du hatt diffuse plager over en tid, som du har stussa over men ikke helt begynt å ta tak i?
  • Kanskje har du større helseutfordringer, kanskje har du fått en diagnose, kanskje har du vært til legen, fått behandling, men likevel ikke føler deg verken tilfreds eller på topp…
  • Eller kanskje har du ok helse, men har et familiemedlem eller en nær venn som sliter, som har satt tankene dine i gang – du har begynt å stille spørsmål…
  • Ingen av oss kan beskytte oss 100% fra uhelse, men vi har utallige valg langs veien når det kommer til hvordan vi skal møte det, håndtere det – og dette får store konsekvenser for hvordan veien blir
  • Jeg vil lære deg hvordan du kan lete etter sammenhenger, for det er sammenhengene vi må se, helheten, dersom vi skal kunne nøste opp i helseutfordringer og komme videre

Kan jeg ta kurset om jeg er syk?
Ja, det kan du. Har du alvorlige helseproblemer så må du selvsagt følges opp av kvalifisert personell. Kurset er uansett ikke ment som et alternativ eller erstatning for medisinsk behandling, ingen individuelle rådgivning vil bli gitt. Kurset er ment som en overordnet, motiverende reise for å øke forståelsen for hvilke faktorer som spiller mest rolle for helsa vår.

Har jeg nytte av kurset selv om jeg er frisk?
Ja! Innholdet i kurset er lagt opp for å gavne alle mennesker med ønske om å ivareta god helse. Forebygging er den rimeligste og mest effektive formen for behandling som finnes, og justerer vi måten vi ser på helse og sykdom på, bedrer vi sjansene våre for å leve et langt og friskt liv!